Nabídka vín
Často hledané

Reklamační řád

I. Základní ustanovení reklamačního řádu:

Tento reklamační řád je závazným ustanovením, a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující), a provozovatelem internetového obchodu PREMIA s.r.o. (dále jen Prodávající).

Provozovatelem internetového obchodu je firma:

PREMIA s.r.o., Sportovní 507, 46331 Chrastava, IČO: 25017292

Reklamační řád se pro obě dvě strany stává závazným, v okamžiku uzavření kupní smlouvy (datem přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II. Zjevné vady při převzetí zboží:

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce (Česká pošta, PPL, DHL, DPD) zjevné vady, tedy zejména porušený obal, vlhký karton, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravní služby protokol o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme, a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost dodávky, mechanické vady, vady jakosti) měl by neprodleně od převzetí zásilky oznámit Prodávajícímu zjištěné vady.

Pozdější reklamace zjevných vad zboží bude považována za závadu způsobenou Kupujícím, a reklamace tudíž bude automaticky zamítnuta.

III. Vrácení peněz bez udání důvodů:

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík, nebo osobně do provozovny Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží musí být v bezvadném stavu (nepoškozeno, neporušeno a včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, pokud možné v původním obalu apod.) schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky by měla být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura, paragon, pokladní stvrzenka, potvrzení platby bankovním převodem nebo dobírkou)

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy, a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ve znění: Jméno a příjmení, datum uskutečnění objednávky, důvod vrácení zboží, číslo objednávky.

Náklady za telefonní poplatky vzniklé kupujícímu při uplatnění reklamace u prodávajícího, může prodávající kupujícímu kompenzovat v prokazatelné výši. Nadále však platí, že reklamace či odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně elektronickou poštou, doporučeným dopisem Českou poštou nebo osobně v provozovně prodávajícího.

IV. Délka záruční doby:

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

V. Místo uplatňování reklamace:

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího: PREMIA s.r.o., Vítkovská 320, 46331 Chrastava

Zboží, které bude zasláno na jinou adresu, než na výše uvedenou, nebude přijato!!!!!

Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží zaslat na vlastní náklady, na adresu provozovny Prodávajícího, je potřeba, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.

VI. Způsob při uplatňování reklamace:

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně, a zašle na adresu provozovny Prodávajícího, případně e-mailem na adresu Prodávajícího. Kupující nezapomene připsat svou adresu, nebo telefonní kontakt. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace.

Od této chvíle začíná běžet 30 denní lhůta pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. V případě, že je nutné poslat zboží k reklamaci přímo dodavateli, je možné, že se lhůta pro vyřízení reklamace prodlouží o dalších 30dní.

K reklamaci je ve všech případech předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi (fakturu, paragon, pokladní stvrzenku, potvrzení o platbě převodem z účtu apod. ), znehodnocený či poškozený výrobek. V našem případě se může jednat zejména o víno znehodnocené oxidací, zkvašené nebo rozbitá láhev.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží za stejné, nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci:

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku, skladování atd.) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

VIII. Kontakt pro reklamaci:

PREMIA s.r.o.

Vítkovská 320

46331 Chrastava

Tel: 485 100 368, Mobil: 736 670 246

E-mail: premia@volny.cz

Kontaktní osoba: Pavel Trčka